Minh Quan

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Tìm cách đưa hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Một trong những giải pháp để thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp đang được đề xuất là cơ quan thuế không bán hóa đơn cho hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn thường xuyên.