Tin mới đăng

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
SII thành lập công ty con thứ 7

CtyCP Hạ tầng nước Sài Gòn (mã Ck: SII) thông qua chủ trương thành lập CtyTNHH MTV Đầu tư nước SGN, đồng thời đưa tổng giám đốc sang giữ chức vụ chủ tịch công ty mới.