Vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh vào TP Hồ Chí Minh

Vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh vào TP Hồ Chí Minh

Trong 2 tháng đầu năm 2017, trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, TP Hồ Chí Minh thu hút được 443,1 triệu USD, tăng 61,3% so với cùng kỳ.

Báo cáo tại cuộc họp sáng nay (27-2) về tình hình kinh tế – xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch – Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố có 96 dự án cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 119,1 triệu USD (so cùng kỳ tăng 6,7% về số dự án); có 24 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 59,7 triệu USD.

Thành phố cũng chấp thuận cho 217 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp thành phố với tổng vốn góp đăng ký đạt 264,3 triệu USD, so với cùng kỳ tăng gấp 6 lần về vốn.

Như vậy, đầu tư trực tiếp nước ngoài tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp trong nước thì trong 2 tháng đầu năm 2017 thành phố thu hút được 443,1 triệu USD, tăng tới 61,3% so với cùng kỳ.

Về thành lập doanh nghiệp, trong 2 tháng đầu năm, thành phố có hơn 4.400 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 57.199 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 11% số doanh nghiệp thành lập mới và tăng gấp 2 lần vốn đăng ký.

Các dự án đầu tư nước ngoài cấp mới được phân theo nhiều ngành nghề, trong đó Thông tin và Truyền thông có vốn đầu tư cao nhất với 50,5 triệu USD (chiếm trên 42% tổng vốn đăng ký); các ngành bán buôn, bán lẻ đứng vị trí thứ hai chiếm 26,8% vốn đăng ký; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 8,7% vốn đăng ký…

Về vốn ODA, thành phố đang theo dõi 20 dự án được triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 114.244 tỷ đồng, trong đó vốn ODA hơn 97.801 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 16.443 tỷ đồng. Trong năm 2017, kế hoạch vốn ODA được giao hơn 952,5 tỷ đồng (thành phố giao 258,5 tỷ đồng; Trung ương giao 694 tỷ đồng). Lũy kế giải ngân vốn ODA trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt 245 tỷ đồng.

Nguyễn Lê/hanoimoi.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: